Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Älä jätä kalakaveria

1,8 miljoonaa suomalaista on ilmoittanut vuosittain harrastavansa kalastusta. Virkistyskalastuksen psyykkiset, toiminnalliset, sekä sosiaaliset arvot ja vaikutukset kuten mielenrauha, rentoutuminen, virkistyminen, luonnossa liikkuminen, ihmiskontaktit ja mielekäs tekeminen, ovat kaikille ihmisille samat. Kalastuksella on siten todella suuri potentiaali olla merkittävä kansanterveyttä edistävä tekijä. Kaikilla ihmisillä tulisi siten olla mahdollisuus päästä vesille ja kalaan. Vamma, sairaus tai muulla tavoin heikentynyt toimintakyky eivät saa olla esteenä kalastukselle ja vesille pääsylle. Siksi esteet tarvitsee purkaa ja ympäristön palveluita ja rakenteita, sekä toimintavälineistöä kehittää sille tasolle, että luonnon tarjoamia ainutlaatuisia mahdollisuuksia pystytään tarjoamaan mahdollisimman tasavertaisesti kaikille ihmisille.

Esteettömyys liitetään useimmiten pyörätuolia käyttäviin henkilöihin sekä rakenteellisten esteiden poistamiseen/muokkaamiseen.  Suomessa rakentamista ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki sekä sitä täydentävä asetus. Näistä löytyvät keskeiset rakennetun ympäristön esteettömyyttä koskevat säädökset. Esteettömyys merkitsee lähes samaa kuin saavutettavuus. Esteettömyys on laatua, josta hyötyvät kaikki, ei pelkästään liikuntarajoitteiset henkilöt.

 

Esteetöntä kalastusta

Kalastusta ajatellen esteettömyys asettaa vaatimuksia erityisesti palvelujen saatavuutta, välineiden käytettävyyttä ja tiedon ymmärrettävyyttä kohtaan. Tiedon ymmärrettävyydellä voidaan ajatella esimerkiksi kalastuslupien hankkimisen helppoutta sekä kalastusvälineiden ja tekniikoiden oppimista itselle sopivalla tavalla. Esteettömyyteen kuuluu selkeä ohjeistus sekä mahdollisuus muokata toimintaa henkilön yksilöllisten tarpeiden vaatimalla tavalla. Esteettömyys on siten vastaamista paitsi liikuntaesteisten, niin myös esimerkiksi näkö- tai kuulovammaisten tarpeisiin. Esimerkiksi näkövammaisia varten ongintaan kehitetyt äänikohot ovat sovelluksia joita tarvitaan tasavertaisten harrastusmahdollisuuksien edistymiseksi. Lisää sovelluksia tarvitaan, esimerkiksi sopivia vapoja ja keloja toimintakyvyltään erilaisille käyttäjille.

Esteettömyys merkitsee myös ennen kaikkea turvallisuutta ja laatua. Esteettömään ja turvalliseen kalastukseen kuuluu luonnollisesti myös vapojen, vieheiden sekä muiden tarvikkeiden asiallinen säilytys veneessä. Esteettömyys on siten toimivuutta ja turvallisuutta, joka tuo palkintona mukanaan mukavan ja miellyttävän kokemuksen.

Veneilyn vaatimuksista

Esteettömyyttä ajatellen veneen riittävän vakauden ja kantokyvyn lisäksi mahdollisimman helppo veneeseen pääsy on tärkeää. Isommat markkinoilla olevat alukset täyttävät liikuntarajoitteista ajatellen esteettömyyskriteerejä melko mukavasti.  Sopivia malleja ns. pienveneistä ei kuitenkaan ole tarjolla paljoa. Perinteisesti veneet ovat olleet työvenetyyppisiä keulaluukullisia veneitä, sekä lauttamallisia ponttooniveneitä, joihin siirtyminen tapahtuu ramppia tai luiskaa pitkin. Lisäksi Suomessa on rakennettu tai muunnettu lukuisia veneitä pyörätuolinkäyttäjien käyttöön, jotka ovat pääasiassa yksityishenkilöiden omistamia.

 

TheraFish kalastuselämyksiä mahdollistamassa 

Therafish on tuore kahden sosiaali- ja terveysalalla toimivan kalastusoppaan yritys, joka aloittaa toimintansa Lohjanjärvellä tulevana keväänä.

TheraFishin vene, eli ”lautta” mahdollistaa liikkumis- ja toimintakyvyltään kaikenlaisten henkilöiden pääsyn veneilemään ja kalastamaan. Lautta on 21-jalkainen Sun Tracker Fishing Barge, joka on rekisteröity 1+11 henkilölle. Se on vakaa ja tasapohjainen. Kalastamaan lautalle mahtuu mukavasti kalastustavasta riippuen vähintään 6 henkilöä. Pyörätuolipaikkoja on kerrallaan 2. Lautalla on neljä ”heittoistuinta”, joista keulan kaksi istuinta irrotetaan pyörätuolin käyttäjän/käyttäjien toimiessa veneessä.  Lautalle pääseminen on mahdollista ramppia pitkin laiturilta.  Pyörätuolin käyttäjälle on usein tärkeää, että veneeseen pääsy on mahdollista nimenomaan omaa henkilökohtaista pyörätuolia käyttäen. Usein ainoastaan omassa yksilöllisesti muotoillussa/valitussa pyörätuolissa on mahdollista saavuttaa ergonomisesti sellainen asento, joka täyttää pidempään istuessa sekä mukavuuskriteerit, että mahdollistaa hyvän toiminnallisuuden.

 

Ponttoonien ansiosta lautalla istutaan ’korkealla’, joka mahdollistaa esteettömän näkyvyyden sekä maisemien katseluun että kalastukseen. Myös vavan käyttö on helpompaa kalastaessa. Ponttoonilautan korkeus mahdollistaa sen, että lautalta on helppo kalastaa myös istuen. Lautta on esteettömyydestään johtuen ihanteellinen vene paitsi pyörätuolin käyttäjille, myös tilaa ja vakautta tarvitseville ikäihmisille sekä lapsille. Lautalle on täten helppo tulla vaikka perheen kolme sukupolvea! Lisäksi voi mukaan voi ottaa vaikka kuopuksen rattaat sekä tietenkin perheen koiran tai vaikka molemmat.

Kalastusmuodoista lautalla toteutamme heittokalastusta, jigausta (heitto/vertikaalijigaus) vetouistelua, sekä ongintaa. Laaja tarjonta erilaisista kalastusmuodoista mahdollistaa toimintaa sekä mieltymyksiltään, että toimintakyvyltään erilaisille kalastuksen harrastajille.

 

Tervetuloa TheraFishin mukaan!

Esa Keino
Kalastusopas
Fysioterapeutti (YAMK)
Kirjoittaja: Mari Elal

Kirjoittaja: Mari Elal

Kalastusopas, kalastukseen hurahtanut nainen, kouluttaja, lähihoitaja, erityisryhmien vesistöohjaaja - Nyt se nappaa semisti!

Esittely Elal-Rannila-project

Tervehdys arvoisat vapamieliset ystävät, Meillä on alkamassa Milla Rannilan kanssa oma ”Elal-Rannila-Project”, joka pitää sisällään hyvän meiningin lisäksi tiukkaa kalastusta ja kalastuskilpailuja. Osa kisoista käydään

Lue lisää »

Eeppinen täsmäreissu

Perjantai 12.10.2018 jää itselleni mieleen kalastuspäivänä, jollaista ei ennen ole koettu, eikä vastaavaa todennäköisesti tulla kokemaankaan. Tällaisen päivän jälkeen tuli ristiriitainen olo. Mitä tänään tapahtui…?

Lue lisää »

Haluaisitko tarjouksen?

Kommentoi