Iktyocare kuntoutus

Iktyocare nimi juontaa antiikin kreikan sanasta iktys, joka tarkoittaa kalaa. Iktyocare:stä puhutaan silloin, kun tarkoitetaan kalastuksen ja luonnon avulla toteutettavaa terapeuttista työskentelyä. Olemme tehneet työtä erityis- ja kuntoutusryhmien kanssa vesillä virallisesti vuodesta 2016 lähtien, mutta kokemuksemme työstä on alkanut jo vuonna 2010 muiden töidemme parista.

Luonnon vaikutusta ihmisen terveydentilaan on tutkittu melko laajasti. On esimerkiksi tutkittu, että masennuspotilaille kävely sairaalan pihassa tai puistossa rauhoittaa ja virkistää. Potilaita pyydettiin kävelemään joka päivä muutaman tunnin ajan ja vain nauttimaan ja katselemaan ympäristöä. Kukaan potilaista ei halunnut luopua hetkestään luonnossa, vaan koki sen tarpeelliseksi omalle hyvinvoinnille.

Tutkimuksin on myös osoitettu, että kaksi vuorokautta luonnossa aiheuttaa aivotoiminnassa saman alaista syvärentoustilaa, joka saadaan meditaatio- tai joogaharjoituksilla. Luonto on niin voimallinen stressin poistaja, että jopa luontokuvien katselu vähentää aggressiivisuutta ja stressiä. Vesi luonnon elementtinä on virkistävä ja voimistava. Veden vaikutuksen sanotaan olevan ennen kaikkea tunteita rauhoittava.

Kalastus on Suomen suosituimpia harrastuksia. Vuonna 2014 1,8 miljoonaa suomalaista on ilmoittanut harrastavansa kalastusta. Suomessa on vielä toistaiseksi hyvin rajallisesti tarjolla sosiaali- ja terveysalan ammattitaidolla ja kokemuksella varustettuja, esteettömiä kalastusopaspalveluja, joilla pystytään monipuolisesti vastaamaan vammais- ja erityisasiakkaiden haluun harrastaa kalastusta, huolimatta asiakkaiden haastavistakin yksilöllisitä tuen tarpeista. Kansalaisten tasavertaisuuteen pyrkivässä yhteiskunnassa on tärkeää, että luonnossa liikkuminen on mahdollista kaikille.

Keskeinen ajatus TheraFishin palveluissa on mahdollistaa kalastusharrastus kaikille ihmisille, sekä tuottaa yksilö- ja yhteisöasiakkaillemme fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia edistävää toimintaa kalastustoiminnan, myös fysioterapian sekä koulutuspalvelujen avulla.

Aktiivisella vapaa-ajalla, luonnossa liikkumisella ja kalastuksella on todettu olevan voimaannuttava
vaikutus. Monet tutkijat liittävät empowerment (voimaantuminen) -käsitteen asioiden mahdollistamiseen (voimavarojen löytämiseen, elämänhallintaan sekä toimintavalmiuksien ja toimintakykyisyyden saavuttamiseen).

Tällaisena voimaantuminen on ylipäätään minkä tahansa toiminnan tai osallistumisen välttämätön ehto. Tällä puolestaan on myös yhteiskunnallinen merkitys. Voimaantuminen lisää väestön toimintakykyisyyttä ja vähentää tuen tarvetta. Näin ollen se myös vähentää yhteiskunnallisia
kustannuksia.

Erityisryhmille tuotettava harrastus- ja virkistystoiminta kalastuspalveluna tukee arjen selviytymistaitoja, fyysistä toimintakykyä, psyykkistä hyvinvointia, mahdollistaa verkostoitumista sekä onnistumisen kokemuksia. Kalastusta voidaan katsoa kokonaisvaltaisena kokemuksena, jolla on asiakkaalle merkittävästi positiivisia vaikutuksia. Terapeuttisena hoitomuotona kalastuksesta puhutaan iktyoterapeuttisena menetelmänä.

TheraFishin palveluissa yhdistyvät asiakkaalle vapaa-ajan harrastus ja kuntouttava toiminta. Yritys tarjoaa erityisryhmien tarpeisiin erityisen osaamisen, esteettömät puitteet ja sopivat välineet. Rentoutumista kalastuksen avulla on käytetty menestyksellä erityisryhmien kuntoutuksessa. Esimerkiksi Suomessa kalatalouden keskusliiton mukaan kalastustoiminnasta on saatu positiivisia tuloksia liikuntaesteisten, ongelmanuorten, päihdeongelmaisten ja mielenterveysasiakkaiden kuntoutuksessa sekä perheterapiassa ja burn outin hoidossa.

Eduskunnassa tehdään parhaillaan (12/14) vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n
yleissopimuksen hyväksyntää. Yleissopimuksen tarkoituksena on taata vammaisille henkilöille
täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet, edistää ja suojella näitä
oikeuksia ja vapauksia sekä edistää vammaisten henkilöiden ihmisarvon kunnioittamista. Syrjintäkielto sekä esteettömyys ja saavutettavuus ovat yleissopimuksen johtavia periaatteita.

TheraFishin arvot:
– Tasavertaisuuden ja osallisuuden edistäminen
– Itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen
– Vastuullisuus ja ympäristön kunnioittaminen

Haluaisitko tarjouksen?

Suunnitellaan yhdessä kuntoutuspäivä!

Meillä on paljon kokemusta kuntoutuspäivien järjestämisestä, joten autamme mielellämme päivän suunnittelussa. Ota yhteyttä, niin räätälöidään yhdessä juuri teidän näköisenne ja tarpeisiin vastaava päivä josta puhutaan vielä pitkään!

Pyydä tarjous info@therafish.fi tai täytä yhteydenottolomake ohessa jolloin voimme aloittaa päivän järjestämisen!